Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви осведоми за това как Натура.бг третира вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране. Наша мисия е да Ви предоставяме качествени натурални продукти за грижа за лицето и тялото, да опазваме околната среда и да работим за нарастване на обществения интерес и ангажираност в тази сфера.

В електронния магазин на Натура.бг (www.natura.bg) се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на продажбата и доставката на натурална козметика с марката Nard & Grass.

Администратор на личните данни („Администраторът“), обработвани от електронния магазин Натура.бг e „Натура.бг“ ЕООД, ЕИК: 202942615, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Средец, ул. „Янтра“ № 6.

Длъжностното лице по защита на данни ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните Ви данни, както и ще разясни правата Ви и реда, по който бихте могли да се възползвате от тях. Адресът за директен контакт е следният имейл: info@natura.bg.

Видове лични данни, които обработваме

Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:

1. Данни за профила Ви в електронния магазин Натура.бг, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора с приемане на Общите условия за използване на уебсайта и електронния магазин Натура.бг – www.natura.bg („Общите условия“):

● Лично и фамилно име
● Имейл адрес
● Парола

2. Данни за онлайн поръчка, направена от Вас през електронния магазин Натура.бг, след сключване на неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:

● Лично и фамилно име на лицето за доставка
● Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес
● Телефон за доставка
● Начин на доставка
● Начин на плащане
● Номер на поръчка
● Сума за плащане
● Статус на плащане
● Статус на доставката

Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:

1. Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на електронния магазин Натура.бг или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS и други форми на комуникация и/или изразяване:

● Лично и фамилно име
● Имейл адрес
● Телефонен номер
● Факс номер
● Адрес
● Интернет сайт
● Съдържание на коментара / съобщението

2. Данни за онлайн поръчка през електронния магазин Натура.бг:
● История на поръчките

Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия чрез настройките на профила си или съгласно предписаните в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Цели на обработката на личните данни

1. Данните за профила Ви в електронния магазин на Натура.бг се обработват за целите на:
● Доставка на поръчани продукти
● Предоставяне на поддръжка при технически неизправности или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и др.
● Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола
● Автентикация при влизане в профила Ви
● Изпращане имейли и/или нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна
● Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност

2. Данните за онлайн поръчка през електронния магазин на Натура.бг се обработват за целите на:
● Доставка на поръчани продукти
● Предоставяне на поддръжка при технически неизправности или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и др.
● Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами
● Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност
● Анализиране на статистически данни, получени след анонимизация на Вашите данни

3. Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:
● Идентификация Ви като автор на съобщение или на публикуван коментар
● Осъществяване на комуникация с Вас

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с Натура.бг

1. Доставчици на хостинг, облачни услуги, сървъри и др.:

● СуперХостинг.БГ – предоставят хостинг за нуждите на Натура.бг. Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php.
● Ecwid – предоставят платформа за онлайн търговия. Повече за тях можете да научите на тяхната интернет страница: https://www.ecwid.com.

2. Консултанти и доставчици в различни сфери за целите на защита на наши легитимни интереси по поддържане и подобряване качеството на услугите, които Ви предоставяме, за отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства:

● Microinvest – предоставят лицензиран специализиран софтуер за складова дейност, търговия и отчетност, внедрен в работния процес на Администратора. Повече за тях можете да научите на тяхната интернет страница: https://www.microinvest.net.
● Брейн Сторм Консулт – предоставят счетоводни услуги, бизнес консултации и софтуерни решения за бизнеса. Повече за тях можете да научите на тяхната интернет страница: https://www.brainstorm.bg.
● Куриерски фирми за доставка: Рапидо, Еконт, Спиди и др.

3. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения.

По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Срокове, за които се обработват данните

1. Данни, предоставени на договорно основание:

●   Данни за профила – до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка – до изтриване на профила чрез функционалностите на електронния магазин или до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро. Данните за профила са свързани с данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предоставили функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния петгодишен срок.
●   Данни за онлайн поръчки – до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.

2. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност

Счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. Всички останали носители на счетоводна информация – 3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

3. Данни, предоставени въз основа на съгласие

Съхраняват се до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на електронния магазин и/или до изтичането на 5 години от датата на последното влизане Във вашия профил, което от двете е по-скоро.

Вашите права във връзка с личните Ви данни

1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени.

2. Право на коригиране на неточни лични данни

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да сторите през Вашия профил или като предявите писмено искане на info@natura.bg, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

● Отпадане на необходимостта от обработка
● Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие
● Незаконна обработка на данни
● Законово задължение за изтриване

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

За да упражните правото си да бъдете забравен е необходимо да изпратите имейл до info@natura.bg с искане за изтриване на личните Ви данни в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за изтриване.

След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас.

Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

4. Право на ограничаване на обработването, когато:

● се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им
● обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване
● при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции
● е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни
В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

5. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

6. Право да възразите срещу директния маркетинг

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

7. Право на жалба до надзорен орган

Упражнява се в държавата членка по обичайно ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 и уебсайт: www.cpdp.bg.

Използване на бисквитки

Какво са „бисквитки“?

Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на сайта да разпознае Вашето устройство следващия път, когато го посетите.

Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те помагат да запомним вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме колко добре се представя сайта ни или да Ви препоръчаме съдържание, което смятаме, че ще бъде интересно за Вас.

Някои бисквитки съдържат лична информация – например, ако сте кликнали на „Запомни ме“, когато сте влизали в профила си, бисквитката ще запомни потребителското Ви име. Повечето бисквитки не събират информация, която може да ви идентифицира, а по-скоро събират обща информация за това как потребителите достигат до сайта ни или какво е тяхното местоположение.

Видове бисквитки, които използваме:

1. Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. С такива бисквитки например Ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език.

2. Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за Вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.

Как да изключите бисквитките?

Всички съвременни браузъри позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „настройки“ на Вашия браузър. За повече информация можете да използвате бутона „Помощ“ от менюто на Вашия браузър. Ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят правилно.